Kristus Raja Semesta Alam: Raja Cinta

 

Lukisan: Alfred Sisley - La Seine au point du jour 1877

 

 

 

 

Kristus Raja tahun A

Yehezkiel  34: 11-12. 15-17

I Kor 15: 20-26.28

Matius 25: 31-46

 

“Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya

dan memisahkan orang-orang yang satu dari yang lain”

Setiap lukisan pasti mempunyai bingkai. Bingkai lukisan dipakai sebagai pembatas lukisan sehingga batasan-batasan yang dibuat oleh bingkai mengitari, mengelilingi lukisan untuk mengakhiri lukisan tersebut. Bingkai yang indah semakin memaniskan lukisan yang indah, menyempurnakan dan menambahkan keeleganan lukisan. Dengan demikian bingkai memiliki peran yang penting bagi lukisan. Continue reading “Kristus Raja Semesta Alam: Raja Cinta”

Sungai Yordan, Sungai Pembaptisan

Lukisan: Fritz Thaulow, The Old Church by the River                                      

Pembaptisan Kristus tahun A

Yesaya 42: 1-4; 6-7

Kisah 10: 34-38

Mat 3: 13-17

“Inilah Putera-Ku terkasih pada-Nya Aku amat berkenan”

Sungai memiliki peran dalam hidup manusia. Sungai tidak sekedar tempat aktivitas kehidupan manusia yang sederhana seperti untuk mencuci, memberi minum ternak dan mengairi kebun- sawah tetapi juga tempat manusia untuk merefleksikan hidup, tempat manusia untuk mendapatkan ide bahkan tempat manusia bertemu dengan yang ilahi. Continue reading “Sungai Yordan, Sungai Pembaptisan”